Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Lijst met Veel Gestelde Vragen

Als het niet mogelijk is om een test uit te voeren, worden therapeutische beslissingen wellicht met vertraging genomen, wat weer kan leiden tot ernstige medische problemen. Er wordt dan ook met klem aangeraden om: Een set reservebatterijen bij de hand te houden aangezien de levensduur van de ​batterijen kan schommelen onder invloed van factoren als temperatuur en de ​fabrikant van de batterijen. Zorg dat u over een alternatieve testmethode beschikt. Een alternatieve ​testmethode kan bijvoorbeeld bestaan uit een reservemeter en meetstrips.​ Informeer bij uw zorgverlener of apotheker naar andere alternatieve methoden.​ Als u nog vragen heeft, kan u altijd contact opnemen met de Accu-Chek Service via 0800 93 626 voor verdere ondersteuning.
Als het niet mogelijk is om een test uit te voeren, worden therapeutische beslissingen wellicht met vertraging genomen, wat weer kan leiden tot ernstige medische problemen. Er wordt dan ook met klem aangeraden om: Een set reservebatterijen bij de hand te houden aangezien de levensduur van de batterijen kan schommelen onder invloed van factoren als temperatuur en de fabrikant van de batterijen.​ Zorg dat u over een alternatieve testmethode beschikt. Een alternatieve testmethode kan bijvoorbeeld bestaan uit een reservemeter en meetstrips. ​​Informeer bij uw zorgverlener of apotheker naar andere alternatieve methoden.​ Als u nog vragen heeft, kan u altijd contact opnemen met onze Accu-Chek Service via 0800 93 626 voor verdere ondersteuning.
Er is een observationele studie uitgevoerd met 440 actieve gebruikers van de mySugr app met diabetes type 1, met een gemiddelde HbA1c waarde boven 8% bij registratie. Na slechts één maand daalde de gemiddelde HbA1c van 9% naar gemiddeld 7,8%. Na 6 maanden was de HbA1c gedaald tot 7,7%.   Bron: Marcus Hompesch MD1, Klaudius Kalcher PhD2, Fredrik Debong3, Linda Morrow MD1 Published at ATTD Paris on February 15, 2017 1 ProSciento, Inc., Chula Vista, CA, USA, 2 Medical University of Vienna, Spitalgasse 23, 1090 Vienna, Austria, 3 mySugr GmbH, Schottenfeldgasse 69, 1070 Vienna, Austria
Ja, de gegevens blijven nog steeds bewaard  in de meter. In de meter kunnen tot 2000 resultaten worden bewaard.  Eens er 2000 bloedglucoseresultaten in het geheugen zijn, zorgt het toevoegen van een nieuw resultaat ervoor dat het oudste verwijderd wordt uit het geheugen van de meter. 
Alle smartphones met een standaard BLE (Bluetooth® Low Energy) – connectiviteit kunnen gebruikt worden. Smartphones met Android versie 4.4 of hoger en iOS versie 10.3 en hoger zijn compatibel.
Zorg ervoor dat de afstand tussen de meter en de smartphone minder dan 1 meter is.
Gegevens worden niet automatisch overgedragen. Gegevens worden enkel overgedragen op verzoek van de gebruiker, wanneer de aan/uit knop van de Accu-Chek Mobile® draadloze adapter ingedrukt is. Alle bewaarde resultaten die nog niet verzonden waren worden dan automatisch overgedragen naar de mySugr app.
Raadpleeg de instructies in de handleiding voor de juiste benadering van problemen die zich mogelijk voordoen. Als de instructies in de handleiding geen oplossing bieden voor de situatie, kunt u via 0800 93 626 contact opnemen met de Accu-Chek Service voor verdere ondersteuning.
Raadpleeg de instructies in de handleiding voor de juiste benadering van problemen die zich mogelijk voordoen. Als de instructies in de handleiding geen oplossing bieden voor de situatie, kan u via 0800 93 626 contact opnemen met onze de Accu-Chek Service voor verdere ondersteuning.
De levensduur van een knoopcelbatterij die gebruikt wordt in de Accu-Chek Mobile® draadloze adapter is minstens drie maanden,  met een gebruik van 5 overdrachten per dag, afhankelijk van de omgevingscondities.
Raadpleeg de instructies in de handleiding voor de juiste benadering van problemen die zich mogelijk voordoen. Als de instructies in de handleiding geen oplossing bieden voor de situatie, kan u via 0800 93 626 contact opnemen met onze Accu-Chek Service voor verder ondersteuning.
Raadpleeg de instructies in de handleiding voor de juiste benadering van problemen die zich mogelijk voordoen. Als de instructies in de handleiding geen oplossing bieden voor de situatie, kan u via 0800 93 626 contact opnemen met onze Accu-Chek Service klantenservice voor verder ondersteuning.