Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Accu-Chek Solo Inschrijfformulier

Accu-Chek Solo Inschrijfformulier

Proficiat, je hebt gekozen voor de Accu-Chek Solo micropomp. Wij kijken er enorm naar uit om jou hierbij te ondersteunen.

Gelieve het onderstaande formulier volledig in te vullen.

1. GEBRUIKERSINFORMATIE

2. ZIEKENHUISINFORMATIE

3. PRODUCTINFORMATIE

De door u ingevulde persoonsgegevens worden elektronisch verwerkt door Roche Diagnostics Belgium NV (“Roche”), met hoofdkantoor in Berkenlaan 8A, 1831 Diegem. Roche is de verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679/EU) (de “AVG”). Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is om u de door u bestelde extra apparatuur thuis te kunnen leveren. Indien u aangeeft dat u graag informatie over de producten en diensten van Roche en haar partners ontvangt en ons hiervoor de toestemming verleent, dan verwerkt Roche uw persoonsgegevens om u informatie toe te sturen over de producten en diensten van Roche of haar partners (art. 6 AVG). Indien u aangeeft dat u graag tips en tricks ontvangt met betrekking tot het gebruik van de Accu-Chek Solo insulinepomp en ons hiervoor de toestemming verleent, dan verwerkt Roche uw persoonsgegevens om u tips en tricks per e-mail toe te sturen of u deze telefonisch mee te delen.  Roche verwerkt uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de AVG en dit voor de periode waarin u Accu-Chek Solo gebruikt. U kunt ten allen tijde uw toestemming intrekken. U kunt uw persoonsgegevens op elk moment raadplegen en laten aanpassen op het nummer 0800 93 626. De DPO van Roche kan gecontacteerd worden op het volgende e-mailadres: [email protected]. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)