Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

DBLG1 Inschrijfformulier

Wat fijn dat je hebt gekozen voor de Accu-Chek Insight insulinepomp met DBLG1 van Diabeloop en het Dexcom G6 systeem!

Indien je rechtstreeks door ons geïnformeerd wilt worden, gelieve dan dit formulier in te vullen.

GEBRUIKERSINFORMATIE

Beginnend met A of B en daarna 4 cijfers
De door jou ingevulde persoonsgegevens worden elektronisch verwerkt door Roche Diagnostics Belgium NV (“Roche”), met hoofdkantoor in Berkenlaan 8A, 1831 Diegem. Roche is de verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679/EU) (de “AVG”). Indien je aangeeft dat je graag gebruikersinformatie en productinformatie voor jouw DBLG1 wenst te ontvangen en/of informatie over de andere producten en diensten van Roche en haar partners en ons hiervoor je toestemming verleent, dan verwerkt Roche jouw persoonsgegevens om je deze informatie toe te sturen (art. 6 AVG). Roche verwerkt jouw persoonsgegevens conform de bepalingen van de AVG en dit voor de periode waarin je DBLG1 gebruikt of de informatie over de andere producten en diensten van Roche en haar partners nog steeds wenst te ontvangen. Je kunt ten allen tijde je toestemming intrekken. Je kunt je persoonsgegevens op elk moment raadplegen en laten aanpassen op het nummer 0800 93 626. De DPO van Roche kan gecontacteerd worden op het volgende e-mailadres: [email protected]. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)