Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gebruiksvoorwaarden

Juridisch en privacy

Geen garantie en geen aansprakelijkheid

Hoewel Roche grote inspanningen doet om nauwkeurige en up-to-date informatie op te nemen, beweren we niet of garanderen we niet, uitdrukkelijk of stilzwijgend dat de informatie op deze website nauwkeurig of volledig is en wijzen we elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik van deze site of elke andere site die ernaar gelinkt is. Roche mag deze site op elk moment en zonder voorafgaande mededeling wijzigen en neemt geen verantwoordelijkheid op zich om hem bij te werken. Alle gebruikers gaan ermee akkoord dat elke toegang en gebruik , van deze website en alle andere websites, die naar deze website linken, en hun inhoud, op eigen risico is. Noch Roche of derden, die betrokken waren in de aanmaak, productie of levering van deze website, of elke andere website die gelinkt is naar/van deze site zal verantwoordelijk zijn, op welke manier dan ook, voor rechtstreekse, incidentele, voortvloeiende, onrechtstreekse of straffende schade die voortvloeit uit uw toegang, gebruik of onvermogen om deze website of elke andere website gelinkt naar/van deze site, of welke fout dan ook, of weglatingen in de inhoud hiervan.

Geen aanbieding en geen verlokking

De informatie die op deze website aangeboden wordt, maakt geen deel uit van een aanbieding of een verlokking voor de aankoop, overdracht, handel of elke andere transacties in om het even welk Roche aandeel. Investeerders mogen niet op basis van deze informatie investeringsbeslissingen maken.

Toekomstige informatie

Het is mogelijk dat deze pagina toekomstige informatie bevat. Dergelijke informatie is onderhevig aan een verscheidenheid aan onzekerheden, inclusief: wetenschappelijke, zakelijke en financiële factors, en hierom kunnen de reële resultaten substantieel verschillen van deze die voorgesteld worden.

Links

Links naar pagina's van derden worden enkel voor het gemak verstrekt. Wij hebben geen opinie over de inhoud van pagina’s van derden en doen uitdrukkelijk afstand van elke verantwoordelijkheid voor alle informatie van derden en het gebruik ervan.

Handelsmerken

Alle vermelde handelsmerken zijn de eigendom van of onder licentie van een Lid van de Roche-groep.

Copyright

De website van Roche en de informatie op deze website en waarnaar verwezen wordt, dienen enkel ter informatie. Elke vorm van reproductie, retransmissie of ander gebruik is ten stelligste verboden. Verzoeken om informatie die op deze website opgenomen werd te reproduceren, moeten gericht worden aan de Roche Webmaster.

Privacybeleid

F. Hoffmann La-Roche AG’s Online Privacyverklaring
Bedankt om de Roche Website een bezoek te brengen of via e-mail met ons te communiceren.
Bij Roche begrijpen we dat het beschermen van de privacy van de bezoekers van onze website heel belangrijk is en dat de informatie over uw gezondheid in het bijzonder gevoelig is. Daarom hebben we de vereiste stappen ondernomen om te beantwoorden aan de wereldwijde vereisten inzake de bescherming van data. We behandelen uw “persoonlijke gegevens” volgens de “Roche-richtlijn inzake de bescherming van persoonlijke gegeven”, en volgens de wetten van de EU, Zwitserland en andere plaatselijke wetten die de opslag, verwerking, toegang en overdracht van persoonlijke gegevens beschermen.
De Roche websites die dit privacybeleid (“beleid”) vermelden en die u informatie vragen, moeten dit beleid, alsook alle wetten, regels en voorschriften volgen inzake het verzamelen, houden, en beveiligen van uw persoonlijke informatie. Dit beleid heeft betrekking tot persoonlijke informatie (definitie hieronder) die vanaf de Roche online bronnen en communicaties wordt verzameld (zoals website, e-mail, en andere online tools), die een link naar dit beleid hebben. Dit beleid is niet van toepassing op persoonlijke informatie die verzameld wordt via offline bronnen en communicaties, behalve bij gevallen waarin dergelijke persoonlijke informatie verenigd wordt met persoonlijke informatie die door Roche online wordt verzameld. Dit beleid is niet van toepassing op de online bronnen van derden naar waar de Roche websites kunnen linken, waar Roche niet de controle over de inhoud of de privacygebruiken van dergelijke bronnen heeft.
We verzamelen enkel persoonlijke identificeerbare informatie over u waarvoor u kiest om deze aan ons te geven. We delen niet uw persoonlijke identificeerbare informatie met derden voor hun eigen marketing, met uitzondering als u ons daarvoor de toestemming geeft. Overloop deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we informatie online verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Verzamelde informatie 
Er zijn twee methodes die Roche gebruikt om informatie over u online te verzamelen:

Informatie die we krijgen 
- Persoonlijke identificeerbare informatie: U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verschaffen. We mogen enkel uw persoonlijke identificeerbare informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere identificeerbare informatie) verzamelen als u ervoor kiest deze naar ons te verzenden. We mogen eveneens gezondheidsinformatie over u verzamelen die u ons verschaft door op onze vragen te antwoorden of enquêtes in te vullen.
- Verzamelde informatie: In sommige gevallen verwijderen we persoonlijke identificatie uit gegevens die u ons verschafte en houden deze bij in verzamelde vorm. Het is mogelijk dat we deze gegevens met andere informatie combineren om anonieme, verzamelde statistische informatie aan te maken (zoals aantal bezoekers, domeinnaam van de Internet provider). Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze producten en diensten.

Automatisch verzamelde informatie 
Wij, en soms derden waarmee we samenwerken, ontvangen automatisch bepaalde soorten informatie wanneer u met ons communiceert, via e-mail of via onze website. Automatische technologieën die we gebruiken kunnen inhouden, bijvoorbeeld, Web server logs/IP adressen, cookies, Web beacons en toepassingen van derden en inhoud tools.

Web Server Logs/IP -adressen. Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer werd toegekend wanneer u het internet gebruikt. Alle computeridentificatie op het internet wordt uitgevoerd door een IP-adres, wat aan computers en servers toelaat om met elkaar te communiceren. Roche verzamelt IP-adressen om systeemadministratie en verzamelde informatie aan afdelingen, zakenpartners en/of verkopers te rapporteren die op hun beurt een siteanalyse en beoordeling van de websiteprestatie uitvoeren.
Cookies. Een cookie zijn gegevens die automatisch op de harde schijf van uw computer geplaatst worden wanneer u een bepaalde website bezoekt. De cookie identificeert enkel uw browser naar de server. Cookies laten ons toe om informatie op de server op te slaan zodat we de webervaring voor u beter kunnen maken en een siteanalyse en beoordeling van de websiteprestatie uitvoeren. De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld dat ze cookies aanvaarden. U kunt uw browser zo instellen dat hij alle cookies weigert of u een melding geeft wanneer er een cookie verzonden wordt. Opmerking: het is mogelijk dat sommige delen van onze website niet goed werken als u cookies weigert.
Web Beacons. Op sommige webpagina’s of e-mails kan Roche een internettechnologie, de zogenaamde "Web beacon" (ook bekend als "action tag" of "clear GIF-technologie"). Web beaconshelpen bij het analyseren van de doeltreffendheid van websites door het meten van bijvoorbeeld het aantal bezoekers of hoeveel bezoekers er op een hoofdelement van een site geklikt hebben.
Web beacons, cookies en andere volgtechnologieën verkrijgen niet automatisch persoonlijke identificeerbare informatie over u. Enkel als u vrijwillig uw persoonlijke identificeerbare informatie verzendt, zoals door te registreren of e-mails te zenden, kunnen deze automatische volgtechnologieën gebruikt worden om verdere informatie over uw gebruik van de websites en/of interactieve e-mails om zo de bruikbaarheid voor u te verhogen.

Diensten: Het is mogelijk dat we bepaalde diensten op basis van toepassingen en inhoudtools van derden, zoals Google Maps of QUARTAL FLIFE op bepaalde Roche Websites gebruiken. Het is mogelijk dat deze derden automatisch bepaalde informatie ontvangen wanneer u met ons op onze websites in wisselwerking staat door dergelijke toepassingen en tools van derden.

Uw keuzes 
U heeft verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van onze websites. U kunt beslissen om geen persoonlijke identificeerbare informatie te zenden, door het niet in om het even welk formulier of dataveld op onze websites in te vullen en geen gebruik te maken van onze gepersonaliseerde diensten. Als u ervoor kiest om persoonlijke gegevens te zenden, heeft u het recht om uw gegevens, door gebruik van de toepassing, op elk moment te bekijken en uw gegevens aan te passen. Bepaalde sites kunnen uw toestemming vragen voor bepaald gebruik van uw informatie en u kunt met deze gebruiken akkoord gaan of ze weigeren. Als u zich inschrijft voor bepaalde diensten of communicaties, zoals een e-nieuwsbrief, kunt u zich op elk moment uitschrijven door de instructies te volgen die in elke communicaties werden opgenomen. Als u beslist om zich uit te schrijven voor een dienst of communicatie, zullen we trachten uw informatie zo snel mogelijk te verwijderen, het is echter mogelijk dat we bijkomende informatie nodig hebben om uw verzoek te verwerken.
Zoals hierboven beschreven, als u wenst te voorkomen dat cookies u anoniem traceren terwijl u door onze sites navigeert, kunt u uw browser zo instellen dat cookies geweigerd worden of aangeven wanneer er een cookie verzonden wordt.

Beveiliging 
Roche gebruikt technologie en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen, regels en andere procedures om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongemachtigde toegang, onjuist gebruik, openbaring, verlies of vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw informatie te verzekeren, gebruikt Roche eveneens standaard firewalls en bescherming van het wachtwoord. Het is echter uw persoonlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de computer die u gebruikt voldoende beveiligd is tegen malicieuze software zoals trojans, virussen en worms. U bent op de hoogte van het feit dat er een risico bestaat dat u zonder toereikende veiligheidsmaatregelen (bijv. een veilige configuratie van de webbrowser, up-to-date antivirussoftware, geen gebruik van software van onbetrouwbare bron) de gegevens en wachtwoorden, die u gebruikt voor de toegang tot uw gegevens, aan ongemachtigde derden kan openbaart worden.

Gebruik van gegevens 
Roche, inclusief de dochterondernemingen, afdelingen en groepen wereldwijd en/of de bedrijven die we aanstellen om diensten in onze naam uit te voeren elke persoonlijke identificeerbare informatie gebruiken, die u aan ons gaf, om aan uw verzoeken te voldoen. We zullen de controle en de verantwoordelijkheid over het gebruik van deze informatie behouden. Sommige gegevens kunnen opgeslagen of verwerkt worden op computers in andere rechtsgebieden, zoals de Verenigde Staten, wiens wetten inzake de bescherming van gegevens kunnen verschillen van het rechtsgebied waar u woont. In dergelijke gevallen zullen we ervoor zorgen dat de geschikte bescherming wordt toegepast, die de gegevensverwerker in dat land dezelfde bescherming van de gegevens oplegt, die gelijkaardig zijn aan deze die gelden in het land waarin u woont.
De informatie, die ook gebruikt wordt voor verschillende HR-doeleinden (Doeltreffendheidbeheer, Opvolgingbeslissingen of Ontwikkelingacties), zullen ons helpen bij het beter begrijpen van uw behoeften en hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren. Het helpt ons bij het personaliseren van bepaalde communicaties met u over diensten en promoties die u eventueel kunnen interesseren. We kunnen bijvoorbeeld het geslacht of de leeftijd van bezoekers aan sites over een bepaalde medicatie of ziekte analyseren, en we kunnen deze analyse van verzamelde data intern gebruiken of met anderen delen.

Delen en overmaken van gegevens 
Roche deelt persoonlijke identificeerbare informatie over u met verschillende externe bedrijven of agenten die technisch onderhoud verrichten of voor ons werken om zakelijke transactie te vervullen, zoals klantenservice, het verzenden van marketingmededelingen over onze producten, diensten en aanbiedingen. We kunnen ook persoonlijke identificeerbare gegevens met onze dochterondernemingen en afdelingen delen. Al deze bedrijven en agenten zijn verplicht om de voorwaarden van ons privacybeleid na te leven.
We kunnen

eveneens persoonlijke identificeerbare informatie voor de volgende redenen bekend maken:

a) in verband met de verkoop, toewijzing of andere overdrachten van de business van de site voor welke de gegevens van toepassing zijn;

b) om aan verzoeken van legitieme overheidsinstellingen te antwoorden of daar waar vereist door de wetten van kracht, rechterlijke bevelen, overheidsvoorschriften  ; of

c) indien nodig voor nazicht van de boekhouding van bedrijven of om een klacht of veiligheidsdreiging te onderzoeken of te antwoorden op.

Geen gebruik voor marketingdoeleinden door derden. We zullen de persoonlijke identificeerbare informatie die u ons verschafte niet verkopen of op andere wijzen doorspelen aan derden voor hun eigen rechtstreekse marketing, uitgezonderd als u ons uitdrukkelijk de toestemming geeft om uw gegevens op dergelijke manier te delen.

Een vriend of collega e-mailen. Op sommige Roche-sites kunt u kiezen om een link of een bericht naar een vriend of collega te zenden die hen naar een Roche-website leidt. De door u verschafte e-mailadressen van vrienden zullen enkel gebruikt worden om uw vrienden informatie te zenden en zullen niet verzameld of gebruikt worden door Roche of derden voor andere doeleinden.

Google Analytics. Roche websites kunnen Google Analytics gebruiken, een webanalyse aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookies aangemaakte informatie over uw gebruik van de website (inclusief IP-adres) zal door Google verzonden en opgeslagen worden op servers in de V.S. Google zal deze informatie voor de evaluatie van uw gebruik van de website gebruiken, en rapporten samenstellen over de websiteactiviteit voor websiteoperators en andere diensten verschaffen in verband met websiteactiviteit en internetgebruik.  Google kan deze informatie aan derden doorgeven, indien door de wet vereist, of als derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet aan andere gegevens die door Google verzameld werden linken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de gepaste instellingen van uw browser te selecteren, echter, zoals hierboven vermeld, gelieve op te merken dat door dit te doen het mogelijk is dat u niet de volledige functionaliteit van de Roche website kunt gebruiken. Door gebruik van een Roche website geeft u uw toestemming om gegevens over u door Google te laten verwerken, op de wijze en voor de doeleinden hierboven beschreven.

Links naar andere sites 
Onze sites bevatten links naar een aantal websites die nuttige informatie aan onze bezoekers kunnen verschaffen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze sites, en we raden u aan om rechtstreeks met deze sites te communiceren over informatie over hun privacybeleid.

Privacybeleid voor kinderen 
Onze websites zijn gericht op volwassenen. We verzamelen geen persoonlijke identificeerbare informatie over personen waarvan we weten dat ze jonger dan 13 zijn, met uitzondering als we de toestemming krijgen van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Zulke wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht, op verzoek, om de informatie die door het kind werd gegeven te bekijken en/of te verzoeken dat deze informatie gewist wordt.

Aanvullende informatie over websites 
als een website specifieke voorzieningen heeft in verband met privacy, die verschillen van deze die hier vermeld werden, dan zullen deze voorzieningen op de pagina waar de persoonlijke identificeerbare informatie wordt verzameld aan u bekend worden gemaakt .

Opmerking voor gebruikers van professionele of zakelijke websites 
Als u een zakelijke of professionele relatie met Roche heeft, is het mogelijk dat we de informatie  gebruiken die u op onze websites verzendt, inclusief de sites speciaal bedoeld voor zakelijke en professionele gebruikers, om aan uw verzoeken te voldoen en onze zakelijke relatie met u of de entiteit die u vertegenwoordigt te ontwikkelen. We mogen dergelijke informatie, in onze naam, met derden delen

Updates aan privacyverklaring 
Roche kan af en toe deze online privacyverklaring herzien. Dergelijke wijzigingen aan deze Privacyverklaring zullen zo snel mogelijk op deze pagina bekend worden gemaakt. Als u na de ontvangst van de mededeling dat onze Privacyverklaring werd gewijzigd doorgaat met het gebruik van onze websites, dan geeft dit aan dat u de nieuwe verzonde informatie goedkeurt, in navolging met de gewijzigde Privacyverklaring van Roche. Deze Privacyverklaring gaat van kracht op 1 november 2005.

Hoe met Roche contact opnemen 
Voor vragen of als u wenst dat Roche uw profiel wijzigt of verwijdert, neem schriftelijk contact met ons op (per post):
Roche Diagnostics Belgium
Diabetes Care
Schaarbeeklei 198
BE - 1800 Vilvoorde
Belgium
Deze privacyverklaring is van toepassing op de F. Hoffmann-La Roche Ltd of F. Hoffmann-La Roche Ltd Websites, uitgezonderd indien anders vermeld.