Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cookiebeleid

Roche maakt gebruik van cookies op haar websites om het gebruiksgemak te optimaliseren. Zij doet zulks onder toepassing van deze cookie policy. Deze policy is opgesteld met als doel u correct en helder te informeren over het gebruik van cookies en uw toestemming te bekomen tot het gebruik ervan.

1. TOEPASSING

Deze cookie policy is van toepassing op volgende websites:

Naar deze websites wordt verwezen als de “Website”.

We behouden ons het recht voor om deze policy van tijd tot tijd aan te passen en zullen u daarvan op de hoogte houden middels een kennisgeving via de Website. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf deze policy te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de Website. Als u wel gebruik blijft maken van de Website, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.

WAT ZIJN COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat uw browser op uw computer opslaat. De cookies laten ons toe om op de server informatie op te slaan waardoor we uw bezoek aan de Website aantrekkelijker kunnen laten verlopen en die ons toelaat om analyses op de Website en performantieanalyses uit te voeren.

Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde. Het bevat geen persoonsgegevens. Roche gebruikt de cookies niet om u zelf of via diensten van derden persoonlijk te identificeren.

3. BEZWAAR

Indien u niet wenst dat de Website cookies plaatst, kan u uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Hierdoor is het evenwel mogelijk dat u niet van alle mogelijkheden van de Website gebruik zal kunnen maken of dat de Website niet optimaal functioneert.

4. OVERZICHT COOKIES

Naam Domein Functie Geldigheid
FUNCTIONELE COOKIES
DWRSESSIONID www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Standaard java cookie, om de javascripts te kunnen afhandelen. Sessie
Font-size www.accu-chek.be Het bijhouden van de door de gebruiker gekozen grootte van het lettertype. Onbeperkt
Text-size www.roche.be Het bijhouden van de door de gebruiker gekozen grootte van het lettertype. 1 jaar
SPRING_SECURITY_REMEMBER_ME_COOKIE www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Onthouden van de gegevens van de gebruiker zodat niet opnieuw dient te worden ingelogd bij een volgend bezoek. 2 weken
JSESSIONID www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Gebruikt voor het beheer van de login en de veiligheid van de gebruiker. Sessie
Org.flowplayer.sol www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Bewaart de instellingen van het geluid. Onbeperkt
CookieLocaleResolver www.accu-chek.be Houdt de taal van de gebruiker bij. 1 jaar
sifrFetch www.roche.be Houdt bij of de browser flash ondersteunt Sessie
LANG_REF www.roche.be Houdt de taal van de gebruiker bij. 68 jaar en 18 dagen
NIET FUNCTIONELE COOKIES
campaignTracking www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Het opslaan van de verschillende bronnen via dewelke de gebruiker op de Website komt. 1 jaar
dialogue_id www.accu-chek.be Het bijhouden van de activiteiten van de bezoeker op de Website 4 jaar
_umta www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Gebruikt door Google Analytics 90 dagen tot maximaal 2 jaar
_umtb www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Gebruikt door Google Analytics 90 dagen tot maximaal 2 jaar
_umtc www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Gebruikt door Google Analytics 90 dagen tot maximaal 2 jaar
_umtv www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Gebruikt door Google Analytics 90 dagen tot maximaal 2 jaar
_umtz www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Gebruikt door Google Analytics 90 dagen tot maximaal 2 jaar
_ar_V4 www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Gebruikt door Google voor advertentie doeleinden over websites heen. Onbeperkt
rsi_segs www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Gebruikt door Google voor advertentie doeleinden over websites heen. Onbeperkt
Id www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Gebruikt door Google voor advertentie doeleinden over websites heen. Onbeperkt
_drt_ www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Gebruikt door Google voor advertentie doeleinden over websites heen. Onbeperkt
ngx_userid www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Gebruikt voor advertentiedoeleinden door de externe leveranciers van Roche. Onbeperkt
cvtXXX www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Gebruikt voor advertentiedoeleinden door de externe leveranciers van Roche. Onbeperkt
dupCvtXXX www.accu-chek.be
www.roche.be
www.coaguchek.be
Gebruikt voor advertentiedoeleinden door de externe leveranciers van Roche. Onbeperkt
Visit www.roche.be Houdt bij of de pagina eerder werd bezocht. 12 jaar

VRAGEN BETREFFENDE DE COOKIE POLICY

Met vragen over deze cookie policy kan u terecht op volgende adressen:

nv Roche sa
Dantestraat 75
BE-1070 Brussel
België
Met ondernemingsnummer: BE 0403 088 151
RPR Brussel
vilvoorde.diagnostics@roche.com

Roche Diagnostics Belgium
Schaarbeeklei 198
BE-1800 Vilvoorde
België
Met ondernemingsnummer: BE 0403 049 945
RPR Brussel
vilvoorde.diagnostics@roche.com