Sorry,you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Diabetes bespreken op school

 

Gaat je kind binnenkort voor het eerst naar school, naar een andere school of naar een andere klas? Als je kind diabetes heeft, dan is een ding zeker: het zal met de mensen in zijn omgeving over zijn ziekte moeten praten. We bekijken enkele tips die de communicatie gemakkelijker laten verlopen.

Werk aan het zelfvertrouwen

Over diabetes praten is voor sommige mensen heel vanzelfsprekend, maar voor andere minder gemakkelijk. Kinderen willen niet anders dan anderen behandeld worden en zijn vaak bang om afgewezen of uitgelachen te worden. Het is belangrijk dat er thuis openlijk over wordt gesproken en dat je je kind uitlegt dat diabetes niet iets is waar het zich voor moet schamen. Zorg ervoor dat je kind weet dat het met wat extra planning dezelfde activiteiten kan doen als zijn klasgenootjes.

Kom met suggesties en ideeën

Natuurlijk hangt het af van de leeftijd van je kind in hoeverre en op welke manier er over diabetes gesproken kan worden. Je kunt je kind echter aanmoedigen om de volgende zaken met bekenden op school te bespreken: Hoe ziet het dagelijkse leven met diabetes eruit (bloedglucose meten, voeding, medicatie)? Wat gebeurt er als de bloedglucose te hoog of te laag is en wat moet er dan gebeuren? Waarom zijn extra snacks en drankjes noodzakelijk?

Vraag hulp

Sommige mensen moeten ervan op de hoogte gesteld worden dat uw kind diabetes heeft (de leerkracht, schooldirectie, verpleegkundige, goede vrienden enz.), zodat ze in een noodgeval op de juiste manier kunnen reageren. Jongere kinderen vinden het soms moeilijk om hun ziekte onder woorden te brengen. In dat geval kun je de leerkracht van je kind vragen om in grote lijnen aan de klasgenootjes uit te leggen wat diabetes inhoudt. Je kind zal zich dan ondersteund voelen en meer op zijn gemak zijn met de situatie. En misschien wil en kan hij later dan zelf nog een spreekbeurt geven of een werkstuk maken over zijn diabetes…

Tot slot

Naar school gaan is voor je kind een spannend avontuur en diabetes mag die pret zeker niet bederven. Door op jonge leeftijd over zijn ziekte te leren praten, krijgt het kind ook meer zelfvertrouwen en wordt het zelfstandiger, wat voor de rest van zijn leven van pas zal komen. En wat is er meer waard dan dat? Een fijn schooljaar gewenst!

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang meer nieuws over diabetes.

References

 

American Diabetes Association, “Safe At School”: https://www.diabetes.org/living-with-diabetes/parents-and-kids/diabetes-care-at-school/. Geraadpleegd op 26 september 2016.

American Diabetes Association, “Help For Parents”: https://www.diabetes.org/living-with-diabetes/parents-and-kids/diabetes-care-at-school/help-for-parents/. Geraadpleegd op 26 september 2016.