Sorry,you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

De bloedglucosemeter: wat is het en hoe gebruik je het?

 
Voor vele mensen met diabetes is het belangrijk om dagelijks de bloedglucose, de suikerwaarden in het bloed, te meten. Het zelf meten van de bloedsuikerspiegel kan gemakkelijk meerdere keren per dag nodig zijn, dus een bloedglucosemeter die handig en accuraat de bloedglucosewaarden weergeeft, is van uiterst belang. Aan de hand van deze bloedglucosewaarden kan er worden vastgesteld welke soort behandeling er zal gevolgd worden, of wat het effect van eten, sport, stress en ziektes is op het lichaam.

Wat is een bloedglucosemeter?

Een bloedglucosemeter is een apparaat dat meet hoeveel glucose er op een bepaald moment in het lichaam zit. Er bestaan een aantal verschillende methodes om dit accuraat te meten. Klassiek gebeurt het meten van de bloedglucose via het prikken van bloed en het meten van de bloeddruppel op een teststrip, die in de glucosemeter wordt gestoken. Daarom worden er naast de bloedglucosemeter zelf, ook een prikpen en test-strips meegegeven en aangeraden bij het aankopen van een glucosemeter.

Glucosemeters met sensor

Er bestaat echter nog een andere methode voor het meten van de bloedglucosewaarden, waarbij het niet nodig is om bloed te prikken. Er wordt in plaats daarvan gebruik gemaakt van een sensor die de glucose aanwezig in het onderhuids weefselvocht meet. De sensor stuurt deze informatie dan door naar een ontvanger, zoals je smartphone (via een app) of je insulinepomp.  Je kan hierbij kiezen tussen twee manieren om te meten: via een continue glucosemeter (CGM) of een flash glucosemeter (FGM). Bij een CGM kan je op elk moment de waarden aflezen, bij een FGM moet je eerst de sensor scannen voordat je de waarden kan bekijken.

Welke soorten bloedglucosemeters bestaan er?

Er bestaan verschillende soorten bloedglucosemeters, afhankelijk van de noden en wensen van de gebruiker. De ene variant geeft een duidelijke en instant weergave van de waarden, maar er bestaan ook meer geavanceerde systemen. Ze bevatten extra opties die je bijvoorbeeld helpen met het herinneren om te meten, alarm slaan indien er sprake is van een hypo of hyper  en kunnen extra gegevens bewaren zoals het aantal koolhydraten, de hoeveelheid toegediende insuline en meer.

Hoe meet je jouw bloedglucosewaarden?

Het accuraat meten van je bloedglucosewaarden is een eenvoudig proces, maar het is belangrijk het juist te doen. Voor je begint met het meten van je suikerwaarden, was je eerst best je handen. Zo voorkom je dat achtergebleven (etens)restjes het resultaat beïnvloeden.  Het wordt aangeraden om in een vinger te prikken in plaats van in een ander lichaamsdeel, dit geeft het meest betrouwbare resultaat. Prik echter niet iedere keer in dezelfde vinger of op dezelfde plaats. Door het herhaaldelijk prikken kan de huid immers verdikken, wat het lastig maakt om opnieuw te prikken.  Nadat je beslist hebt op welke plaats je zal prikken, steek je best eerst de teststrip in de glucosemeter en houdt er daarna een druppel bloed tegen aan. Na een paar seconden zal de bloedglucosewaarde op het scherm verschijnen.
 
De waarden die aanduiden of de bloedsuikerspiegel in balans is, verschillen van persoon tot persoon en zijn ook afhankelijk van het moment waarop de meting gebeurt. Het is daarom belangrijk alle vorige glucosemetingen bij te houden, samen met de hoeveelheid toegediende insuline of andere medicatie en de context waarin de meting is gebeurd. Deze gegevens zijn belangrijk om de oorzaak achter een te hoge of te lage waarde te achterhalen en kunnen de zorgverlener helpen in het eventueel bijstellen van de behandeling. Hieronder zie je een tabel met de richtwaarden in verschillende situaties. Zoals eerder gezegd, kunnen de individuele streefwaarden verschillen en zijn ze best te bespreken met een zorgverlener.
 
Situatie Glucosewaarden
Voor een maaltijd 70-110 mg/dl
2 uur na een maaltijd < 180 mg/dl
Hypoglykemie < 65 mg/dl
Hyperglykemie > 250 mg/dl

 

Blijf op de hoogte dankzij onze nieuwsbrief

Ontvang jaarlijks enkele e-mails met tips en ervaringen omtrent het leven met diabetes!

INSCHRIJVEN

 
 
Bron :

Related Articles

Share

Filed under: