Sorry,you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Het belang van het meten van je bloedglucose

Door zelf je bloedglucose te meten, kan je meer controle krijgen over je gezondheid, vooral als je éénmaal weet wat de cijfers van je meetresultaten betekenen en wat je ermee kan doen. Recent onderzoek, de STeP-studie (Structured Testing Protocol), levert daarvoor bewijs. Uit de studie bleek dat het verzamelen van gegevens van bloedglucoseresultaten, het visualiseren en begrijpen van deze gegevens, en een gerichte behandeling op basis van deze gegevens de A1C-spiegel bij slecht gecontroleerde type 2 diabetes aanzienlijk verlaagde gedurende een periode van 12 maanden1.

Frequent meten geeft je de gegevens die je nodig hebt om doordachte beslissingen te nemen over je medicatie, voeding en sportschema. Het is een handige manier om inzicht te krijgen in hoe je voeding en activiteiten je bloedglucose beïnvloeden.

Je meetresultaten leveren informatie voor het gesprek over je streefwaarden dat je zal hebben met je zorgverlener en ze tonen ook aan in hoeverre je deze streefwaarden bereikt. Aan de hand van de meetresultaten kan je ook beter begrijpen hoe je je eigen insulinedosering kan aanpassen wanneer je dit hebt afgesproken met je zorgverlener.

Je zal in het algemeen beter om kunnen gaan met de dagelijkse uitdagingen van het leven met diabetes en daardoor zal je je elke dag sterker gaan voelen. Bovendien kan je zo het risico op toekomstige complicaties van diabetes verminderen.2

Beste tijdstippen om te meten

De standaardtijden om je bloedglucosewaarde te meten, zijn:3

 • voor het ontbijt (nuchter)
 • voor de lunch/het avondmaal
 • twee uur na een maaltijd
 • voordat je naar bed gaat
 • voor en na intensieve lichaamsbeweging (en enkele uren daarna)
 • als je je niet goed voelt

Bespreek met je zorgverlener wat voor jou de juiste momenten zijn om je bloedglucosewaarde te meten.

 

Andere mogelijke aanleidingen voor een bloedglucosemeting zijn:

 • wijzigingen in je normale routine als je op reis bent
 • wijziging of aanpassing van je insuline of medicatie
 • als je symptomen hebt van hoge of lage bloedglucose
 • als je zwanger bent of zwanger wilt worden
 • voor en na chirurgische ingrepen
 • na tandbehandelingen
 • bij ziekte
 • als je geneesmiddelen gebruikt omdat u ziek bent
 • voor de menstruatie

Markeer de meetresultaten bij bijzondere gebeurtenissen.

De volgende gebeurtenissen kunnen je bloedglucosewaarde verhogen of verlagen. Wanneer je een meting uitvoert, markeer dan welke gebeurtenis zich heeft voorgedaan zoals bijvoorbeeld:

 • lichaamsbeweging
 • alcohol drinken
 • een uitgebreide maaltijd gegeten of honger gehad
 • slapeloosheid of te veel geslapen
 • stress of angst hebben
 • extreme temperaturen in je omgeving, warm of koud
 • testen op grote hoogte
 • ziek zijn

Een streefwaarde bepalen

Wat is de streefwaarde voor de bloedglucosewaarde bij mensen met diabetes? Dat hangt af van een aantal factoren. Je zorgverlener zal de streefwaarden voor je bloedglucosewaarde voor jou bepalen op basis van verschillende factoren, zoals:

 • type 1 of type 2 diabetes
 • leeftijd
 • hoe lang je al diabetes hebt
 • zwangerschap
 • eventuele andere aan diabetes gerelateerde complicaties
 • je algemene gezondheid

Wanneer opnieuw meten?

Zijn je meetresultaten te hoog of te laag, maar voel je je prima? Of liggen je meetresultaten dichtbij de streefwaarde, maar voel je je niet lekker? Meet dan je bloedglucosewaarde nogmaals. Was je handen, meet opnieuw en controleer of de gegevens hetzelfde zijn voordat je actie onderneemt.

Neem contact op met je zorgverlener

Indien nodig, vraag je zorgverlener om je te helpen met de analyse van je meetresultaten. Ze zullen deze resultaten gebruiken om een aantal opties te overwegen, zoals het aanpassen van je testroutine of medicatie, om te controleren of je een meting correct uitvoert ofnog  wijzigingen voorstellen voor je zelfcontrole met als doel je diabetesbehandeling optimaal af te stemmen op jouw levensstijl.

 

Diabetes heb je niet alleen!

Blijf op de hoogte dankzij de ervaringen van mensen met diabetes en onze tips die belangrijk kunnen zijn voor je diabetesbeheer.

INSCHRIJVEN

 

 

References

1 Diabetes Care Journals. Structured Self-Monitoring of Blood Glucose Significantly Reduces A1C Levels in Poorly Controlled, Noninsulin-Treated Type 2 Diabetes -- Results from the Structured Testing Program study. Beschikbaar op: https://care.diabetesjournals.org/content/34/2/262.full. Geraadpleegd op 24 augustus 2015.

2 International Diabetes Federation. Diabetes education module 1.2, 2011: Self Management Education. Beschikbaar op: https://d-net.idf.org/en/library/178-diabetes-education-modules-2011.html. Geraadpleegd op 03 september 2022.

3 Diabetes Australia. Blood Glucose Monitoring. Beschikbaar op: https://www.diabetesaustralia.com.au/Living-with-Diabetes/Type-1-Diabetes/Managing-Type-1-Diabetes/Blood-Glucose-Monitoring. Geraadpleegd op 30 juni 2015.