Sorry,you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Roche voor 11e jaar op rij duurzaamste healthcare bedrijf volgens Dow Jones Sustainability Index

In 2020 is Roche voor de elfde keer uitgeroepen tot duurzaamste bedrijf in de index voor farmaceutische bedrijven van de Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). De erkenning is gebaseerd op een uitgebreide analyse van de economische, sociale en milieutechnische prestaties van Roche. De verschillende indexen van DJSI zijn een graadmeter voor beleggingsinstellingen die duurzaamheid laten meewegen bij de samenstelling van hun portefeuille.

Roche heeft haar continue nummer-één positie te danken aan de succesvolle duurzaamheidsstrategie die integraal onderdeel is van de activiteiten en cultuur van de organisatie. “We zijn er trots op dat onze duurzaamheidsinspanningen opnieuw herkend en gewaardeerd worden”, zegt Roche CEO Severin Schwan. “Onze belangrijkste bijdrage aan de wereld om ons heen is de ontwikkeling van medicijnen, diagnostica en hulpmiddelen die aantoonbaar een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levens van mensen. Daarbij speelt onze open en constructieve dialoog met andere organisaties, universiteiten, artsen en patiënten een cruciale rol in het begrijpen van de behoeften van onze partners in de zorgsector. Zo werken we effectief samen om sneller specifiekere medische oplossingen op maat te ontwikkelen.”

Duurzaamheid bij Roche

Duurzaamheid is al meer dan 120 jaar een integraal onderdeel van de activiteiten van Roche. Bij het omgaan met duurzaamheid heeft Roche een holistische aanpak. Enerzijds zijn de inspanningen gericht op het verbeteren van de beschikbaarheid van producten, anderzijds is de strategie van de organisatie gefocust op voortdurende verbetering op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid, bescherming van het milieu, duurzaamheid in de hele productieketen en bij het werven en binden van mensen. Roche levert de grootste maatschappelijke bijdrage door zorgverlening beter en beter toegankelijk te maken. Dat doen we onder meer door de beste medicijnen en diagnostische tests te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de meest urgente medische behoeften in de wereld. Roche is zich ervan bewust dat zij dit niet alleen kan. De organisatie weet dat de sleutel tot het creëren van duurzame waarde en groei ligt bij de samenwerking met partners en het aangaan van een open en constructieve dialoog. Op die manier creëert Roche met haar medicijnen, hulpmiddelen en technologie niet alleen maatschappelijke waarde maar ook duurzame economische groei voor zichzelf.

Meer voorbeelden van de activiteiten van Roche wereldwijd op het gebied van duurzaamheid zijn hier te vinden: www.roche.com/sustainability