Sorry,you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Meer weten

ACCU-CHEK® View App als dagelijkse gezondheidscoach

  • Medische- en activiteitenparameters kunnen worden vastgelegd via de app
  • Status van verschillende medische parameters in één oogopslag
  • Transparantie omtrent het bereiken van de vooropgestelde doelen samen met een gezondheidscoach
  • De coach kan via de app rechtstreeks feedback geven omtrent de gezondheidsgegevens en de vooruitgang in de behaalde doelstellingen

Met de Accu-Chek View app kunt u uw fysieke activiteiten, medische gegevens en medicatieplannen vastleggen en deze met uw medische zorgverlener (coach of arts) delen via de cloud-based Accu-Chek View Online Portal.

De gegevens kunnen manueel ingevoerd worden of kunnen automatisch overgedragen worden van extern geconnecteerde apparaten via de Bluetooth® Low Energy (BLE) technologie.

Zo kunnen gegevens zoals het gemeten aantal stappen, bloedglucose, gewicht en bloeddruk digitaal worden ingevoerd of overgedragen in de Accu-Chek View app. De middelomtrek kan handmatig door de patiënt in de app worden ingevoerd. De medicatieplannen kunnen worden vastgelegd en worden automatisch en tijdig opgevolgd door de app via meldingen.

U kunt de Accu-Chek View app gratis downloaden via de Google Play Store of de Apple Store.

 


 

ACCU-CHEK en ACCU-CHEK VIEW zijn merken van Roche.

Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn gedeponeerde handelsmerken in de handen van Bluetooth SIG, Inc en ieder gebruik van zulke merken door Roche is onder licentie. Alle andere productnamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Producent:

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim

©2017 Roche Diabetes Care. Alle rechten voorbehouden.