Sorry,you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Insulinepomp op vakantie

Een zo laag mogelijk HbA1c met zo min mogelijk hypo’s verhoogt de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes. Een insulinepomp is een goede therapie om dit doel te bereiken; door insulinepomptherapie is het mogelijk uw HbA1c te verlagen en het aantal hypo’s te verminderen. Insulinepomptherapie is een veelgekozen therapie die de natuur het beste nabootst en niet langer een laatste toevlucht voor mensen met een moeilijk te regelen vorm van diabetes. Meer en meer blijkt het een keuze te zijn voor een groeiend aantal mensen met diabetes.

Keuze voor een betere kwaliteit van leven

De beslissing om over te schakelen naar een insulinepomp is niet altijd makkelijk om te nemen, maar als eenmaal de keuze gemaakt is, dan zijn er maar weinig mensen die hier spijt van krijgen. De ervaring van mensen met een insulinepomp heeft aangetoond dat een insulinepomp het toelaat om gemakkelijker en op een flexibelere en comfortabelere manier te leven met diabetes. Een insulinepomp betekent voor veel mensen een werkelijke verbetering van de kwaliteit van leven.

Gebruik van een insulinepomp tijdens een reis met tijdsverschil

Wanneer men reist van oost naar west, of omgekeerd, kan men te maken krijgen met een groter of kleiner tijdsverschil. Dit tijdsverschil is afhankelijk van de afgelegde reisafstand. Een tijdsverschil zal bij iedereen een impact hebben op het bioritme en dan is er wat tijd nodig om te wennen aan het nieuwe uur van de reisbestemming.

Aangezien de insulinebehoefte ook verstoord blijft tijdens deze periode van gewenning, is het bij mensen met diabetes die een insulinepomp dragen aangewezen om eenmaal aangekomen op hun bestemming niet alleen het uur van de insulinepomp te verzetten maarook om in stappen te werken.

Er zijn heel wat verschillende adviezen over de manier waarop men kan handelen. Daarom raden wij u aan om vóór elke reis, contact op te nemen met uw diabetesteam. Hieronder vindt u alvast een aantal regelmatig gebruikte procedures.

Voor een reis met maximum 2 uur tijdsverschil
De pomp wordt meteen aan de lokale tijd van de reisbestemming aangepast.

Voor een reis met 3 tot 4 uur tijdsverschil

Ga verder in twee stappen:

  •  Bij aankomst, wordt het uur van de insulinepomp verzet tot 2 uur voor de lokale tijd van de reisbestemming.
  •  Pas twee dagen later wordt het uur van de insulinepomp aangepast aan de lokale tijd.

Voor een reis met meer dan 4 uur tijdsverschil

Er zijn er twee mogelijkheden:

  • Van zodra men op de reisbestemming aankomt, wordt het uur van de insulinepomp dagelijks met 2 uur verzet, totdat de lokale tijd is bereikt.
    Opmerking: bij een ‘onpaar’ tijdsverschil zal het uur op de insulinepomp slechts met 1 uur worden verzet op de laatste dag van aanpassing.
     
  • Gebruik tijdelijk een ‘vlak’ basaal debiet dat gebaseerd is op het zwakste debiet per uur van het normale debietprofiel. Meet regelmatig de bloedglucose teneinde de insulinebehoeftes te compenseren door middel van bolussen. Na 3 tot 4 dagen, wanneer men voelt dat men is aangepast aan het nieuwe ritme, wordt het uur op de insulinepomp aangepast aan de lokale tijd en gebruikt men terug het normale basaal debiet.

Share

Filed under: