Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Veel gestelde vragen

Algemene vragen

De Accu-Chek Mobile meter controleert de geldigheid van de testcassette. Wanneer een van de beide data - gebruiksduur of houdbaarheidsdatum - is overschreden, kunt u met deze testcassette geen metingen meer uitvoeren. Wanneer je een meting doet en de geldigheid van de cassette verloopt binnenkort of is al verlopen, dan waarschuwt de meter je. De eerste melding verschijnt 10 dagen voor de geldigheid van de cassette verloopt, de volgende 5, 2 en 1 dag(en) voor de verloopdatum. Wanneer de geldigheid van de testcassette is verlopen, verschijnt een bericht op de display dat de cassette is verlopen en word je gevraagd een nieuwe cassette te plaatsen.

Het Accu-Chek Mobile systeem bepaalt de glucoseconcentraties in vers capillair bloed door reflectiefotometrie.

De meting moeten worden uitgevoerd tussen 0m en 4000m hoogte.

Elke cassette bevat een RFID (radiofrequentie-identificatie)-chip. Deze codeert de meter automatisch wanneer een testcassette wordt geplaatst en informatie over de specifieke eigenschappen van de testvelden in deze cassette wordt ingelezen. Codering is niet nodig.

De Accu-Chek Mobile meter wordt geleverd met een door de fabriek ingestelde datum en tijd. De energie komt van een derde knoopcelbatterij die in de meter is geplaatst. Tijdens de opslag zorgt een beschermfolie ervoor dat de 2 AAA batterijen geen energie verliezen en zorgt de knoopcelbatterij ervoor dat de fabrieksinstellingen blijven werken.
Wanneer je de meter voor de eerste keer in gebruik neemt, hoeft u er geen AAA batterijen in te doen, maar alleen de beschermfolie eruit te trekken waarna de AAA batterijen de energietoevoer overnemen.

Meetresultaten en instellingen blijven opgeslagen in de meter als de batterijen worden vervangen of als de meter wordt opgeborgen zonder batterijen.

Je kan de batterijen vervangen als er nog een cassette is geplaatst.

De Accu-Chek Mobile meter controleert de geldigheid van de testcassette. Wanneer een van de beide data - gebruiksduur of houdbaarheidsdatum - is overschreden, kun je met deze estcassette geen metingen meer uitvoeren. Wanneer je een meting doet en de geldigheid van de cassette  binnenkort verloopt of al is verlopen, dan waarschuwt de meter je. De eerste melding verschijnt 10 dagen voor de vervaldatum, de volgende 5, 2 en 1 dag(en) voor de vervaldatum. Wanneer de geldigheid van de testcassette is verlopen, verschijnt een bericht op de display dat de cassette is verlopen en wordt je gevraagd een nieuwe cassette te plaatsen.

De testen blijven geldig en je mag op gelijk welk moment de cassette terug in de meter steken. Eenmaal de cassette er terug insteekt zal de meter het aantal resterende testen aangeven alsook de geldigheidsdatum.

Je kan de cassette opnieuw in de meter plaatsen als de testcassette nog resterende testen heeft en nog niet verlopen is. De meter herkent de cassette en controleert het aantal resterende testen en de geldigheid.

Alle reactieve testvelden zijn gevoelig voor vochtigheid. De testcassette wordt geleverd in een verpakking die een droogmiddel bevat dat de reactieve gebieden gedurende 18 maanden (houdbaarheidsperiode) beschermt tegen vocht, vanaf de codering in het Roche Diabetes Care-productieproces. Een droogmiddel is ook verwerkt in de cassette, waardoor deze buiten de verpakking 90 dagen beschermd is. Nadat de verpakking is geopend, is de cassette nog 90 dagen houdbaar. Wanneer de cassette in de meter wordt geplaatst, houdt de meter de resterende gebruiksduur bij.

De houdbaarheid van een testcassette wordt bepaald door de gebruiksduur en de vervaldatum.

 • Gebruiksduur: tijdsperiode waarbinnen een testcassette, nadat de afdekfolie van de kunststofverpakking is verwijderd, moet worden opgebruikt. De gebruiksduur in dagen vindt u op de kartonnen verpakking en in de bijsluiter van de testcassette naast het symbool .
 • Vervaldatum: datum, tot welke een testcassette in gesloten kunststofverpakking houdbaar is. De vervaldatum vindt u op de kartonnen verpakking van de testcassette/de afdekfolie van de kunststofverpakking naast het symbool.

Als een van beide tijdstippen – gebruiksduur

Door het werkingsprincipe van de meter met de testcassette komt de meter normaal gesproken niet in contact met bloed of controleoplossing. Daarom hoeft de meter niet regelmatig te worden gereinigd. In het geval van een verontreiniging, veroorzaakt door onjuist gebruik, kan het nodig zijn om de meter te reinigen.

U kunt de helderheid van de op de display weergegeven teksten en symbolen in 3 verschillende niveaus instellen.

Om de akoestische signalen te kunnen horen, moet de geluidssterkte tussen niveau 2 en 5 zijn ingesteld.

Als u de geluidssterkte op niveau 1 (Uit) heeft ingesteld, zijn er geen akoestische signalen hoorbaar.

Met het menuonderdeel Herinnering kunt u na een meting in het menu Markeren direct een herinnering instellen, als u uw bloedglucoseresultaat later nog eens zou willen controleren.

De meter kan u eenmalig na 1 uur, 1,5 uur, 2 uren of 3 uren aan een meting herinneren. U hoeft hiervoor geen tijd in te stellen. Nadat de herinnering is gegeven, wordt deze automatisch gewist.

Je kan selecteren, met welke meetresultaten de gemiddelde waarden worden berekend.

 1. Alle meetresultaten
 2. Uitsluitend meetresultaten, die met Voor maaltijd zijn gemarkeerd
 3. Uitsluitend meetresultaten, die met Na maaltijd zijn gemarkeerd

Elk type gemiddelde kan berekend worden over de laatste 7, 14, 30 en 90 dagen.

De volgende vier markeringen kunnen worden geselecteerd:

 • Voor maaltijd
 • Na maaltijd
 • Overige
 • Controle

Met het Accu-Chek Mobile systeem kan de gebruiker geen opgeslagen meetresultaten wissen. Wanneer alle 2.000 geheugenlocaties vol zijn, wordt het oudste meetresultaat gewist om ruimte te creëren voor het nieuwste meetresultaat.

Het Accu-Chek Mobile systeem kan tot 2.000 meetresultaten met datum, tijd en markeringen opslaan.

Het testveld werkt met bloed- of controlevloeistofvolumes van 0,3 μL tot 5,0 μL. Het speciale opvanggebied vangt bij overdosering tot 5,0 μL op.

De Accu-Chek Mobile duidt de nodige aanwezigheid bloed aan in 400 milliseconden. Indien het staaltje onvoldoende is komt er op het scherm een kwaliteitsmelding. Herdosering is dan niet meer mogelijk.

Voor elke meting controleert het Accu-Chek Mobile systeem het testveld op schade (bijv. invloed van vochtigheid op de chemische eigenschappen). Het Accu-Chek Mobile systeem doet dit door het quotiënt van de meetwaarden van het witte veld op de tapecassette en het testveld te controleren. Als het testveld niet ''helder'' genoeg is, is er geen meting mogelijk met dit testveld en verschijnt er een foutmelding.

Reflectiefotometrische bepaling van glucose in vers capillair bloed.

Nee, het systeem mag niet gebruikt worden in neonatologie.

De Accu-Chek Mobile meter en Accu-Chek FastClix prikker mogen uitsluitend worden gebruikt voor bloedglucosemetingen bij één en dezelfde persoon.

Als de meter of prikker ook door anderen, met inbegrip van familieleden, worden gebruikt of als medische beroepsbeoefenaren deze meter gebruiken voor het verrichten van bloedglucosemetingen bij meerdere personen, bestaat het risico van overdracht van infecties. De meter en prikker zijn hierdoor dan ook niet geschikt voor professionele toepassing in gezondheidszorginstellingen.


Accu-Chek Mobile

accu chek mobile compact test suikerziekte suikerspiegel meten
Beschrijving

Het alles-in-één-systeem heeft een doorlopende tape met 50 testen en zes lancetten in een houder in de geïntegreerde prikpen. Dit unieke systeem is een slimme keuze voor mensen die veel onderweg zijn en die zich geen zorgen willen maken dat ze zonder strips of lancetten komen te zitten. Het snel en eenvoudig testen bestaat slechts uit vier eenvoudige stappen.

Gebruikershandleidingen

GROOTTE

121 x 63 x 20 mm

GEHEUGEN

2000 testen

CASSETTE

50 testen

TEST RESULTATEN

Ca. 5 seconden

GEINTEGREERDE PRIKKER

Accu-Chek FastClix

Voordelen en eigenschappen
 • Klinisch bewezen dat het bijdraagt aan een lagere HbA1c1,2
 • Gebruik in vier eenvoudige stappen:
  1. Afdekkapje openen
  2. Bloeddruppel afnemen
  3. Bloeddruppel aanbrengen
  4. Resultaat aflezen en afdekkapje sluiten
 • Elke cassette bevat 50 testen op een doorlopende tape
 • Er hoeven geen teststrips te worden gebruikt of verwijderd
 • Keuze uit 25 talen
 • Zeven programmeerbare meldingen die je herinneren om te testen
 • Informatie op de display leidt je door de testprocedure
 • Geheugen voor 2000 testen
 • Geen codering uit te voeren
 • Meldingen van gemiddelde waarden van 7, 14, 30 en 90 dagen
 • De geïntegreerde Accu-Chek FastClix prikpen:
  • Eén lancettenhouder met zes lancetten. De lancetten hoeven niet te worden aangeraakt
  • Slechts één klik, eenvoudig laden en prikken in één handeling
Technische gegevens
Duur van de meting:

Ca. 5 seconden (afhankelijk van de concentratie)

Geheugen:

2000 meetresultaten met tijd en datum

Meetcondities:

Temperatuur: +10° C tot +40° C

Stroomvoorziening:

2 alkalinebatterijen (1.5 V; type AAA, LR 03, AM 4 of micro) of 2 lithiumbatterijen (1.5 V; type AAA, FR 03, L 92)

Levensduur batterij:

Ongeveer 500 metingen of ca. 1 jaar (door het hogere stroomverbruik minder als de helderheid van de display op niveau 3 of de geluidssterkte op niveau 4 of 5 is ingesteld of als de akoestische modus is ingeschakeld).

Afmetingen:

121 × 63 × 20 mm met prikpen

Gewicht:

ca. 129 g met prikpen, batterijen, testcassette en lancettenhouder

Bewaarcondities:

Met batterij: -10° C tot +50° C

Zonder batterij: -25° C tot +70° C

Met batterij en met testcassette: +2° C tot 30° C

Luchtvochtigheid:

15 tot 85 % relatieve luchtvochtigheid

Herinneringen:

7 individuele instelbare testherinneringen

De Accu-Chek Mobile test cassette :
 • 50 testen op een doorlopende tape
 • Bloeddruppel van minimum 0,3 μl
 • Gebruik de testcassette binnen 90 dagen na opening
De Accu-Chek FastClix prikker:
 • Bevat een lancettenhouder met 6 lancetten
 • Prikken in slechts één klik
 • Nagenoeg pijnloos
referenties:

* ExAct = Experience in Accu-Chek integrated strip-free systems

 1. Maran A. et al: Use of an integrated strip-free blood glucose monitoring system increases frequency of self-monitoring and improves glycemic control: Results from the ExAct study. Journal of Clinical & Translational Endocrinology 1 (2014) 161-166.
 2. Fortwaengler K, et al. Better Adherence And Glycemic Control With The Integrated Strip-free Accu-Chek Mobile System At Marginal Extra Cost - Learnings From The ExAct Study. Diabetes Technology & Therpeutics (2014) 16:[Suppl1].
Hoe het Accu-Chek Mobile systeem te gebruiken?

Met het Accu-Chek Mobile systeem kan je wanneer je maar wilt in vier eenvoudige stappen testen.

 1. Open het afdekkapje.
 2. Druk de prikpen stevig tegen de huid en druk op de ontspanknop om een bloeddruppel af te nemen.
 3. Breng de bloeddruppel aan op het midden van het testveld.
 4. Lees de resultaten af en sluit het afdekkapje.