Sorry,you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Welke verschillende diabetes 

behandelingen zijn mogelijk ?

 
Zowel mensen met diabetes type 1 als type 2 kunnen op dit moment niet genezen worden. Er kan echter wel via een juiste behandeling voor gezorgd worden dat deze personen weinig tot geen last meer hebben van de diabetes verschijnselen en symptomen en dat de bloedglucosewaarden zich normaliseren. Het doel van een diabetesbehandeling is uiteindelijk dat de persoon een zo normaal mogelijk dagelijks bestaan kan leven, met een normaal lichaamsgewicht, met het voorkomen van acute ontregelingen (hypoglycemie of hyperglycemie) én met het verminderen van kans op lange-termijn complicaties.

Leefstijl aanpassen

Een gezond en normaal lichaamsgewicht is een belangrijke factor in het streven naar een goed diabetes management. Overgewicht speelt immers een belangrijke rol in het ontstaan van diabetes type 2. Voldoende beweging en gezond eten kunnen samen met het verliezen van gewicht voor een verlichting van de symptomen zorgen. In dezelfde trend wordt er ook aangeraden te stoppen met roken en een normale bloeddruk te verkrijgen. Een te hoge bloeddruk en het roken van sigaretten in combinatie met diabetes kan tot een verhoogd risico op hart- en vaatziektes leiden.

Tabletten

Indien de verandering in levensstijl te weinig effect heeft bij type 2-diabeten, kan er worden overgegaan op een medicamenteuze oplossing zoals het voorschrijven van bloedglucosegehalte verlagende tabletten. Er bestaan verschillende soorten tabletten, elk met een andere bestandsdeel en een andere werking. Een combinatie-behandeling van verschillende tabletten is mogelijk in sommige gevallen. Hieronder een korte opsomming van de meest courante tabletten.
  1. Tabletten op basis van metformine. Dit is meestal de eerste keuze voor glucose verlagende medicatie, vooral omdat de dosering van deze tabletten gemakkelijk aan te passen is. Metformine maakt de lichaamscellen gevoeliger voor insuline en heeft daarnaast voornamelijk als effect de glucoseproductie van de alvleesklier te doen afnemen. De (zeldzame) neveneffecten zijn maag- en darmklachten.
  2. Tabletten op basis van sulfonyl-ureumderivaten (SU’s). Deze medicatie stimuleert het aanmaken van insuline in de alvleesklier en werkt enkel als de alvleesklier nog steeds zelf insuline kan produceren. Ze stimuleert daarnaast de werking van insuline in lichaamsweefsels (vet en spieren) en in de lever. Bij het gebruik van deze tabletten bestaat de kans op een kleine toename van het lichaamsgewicht en een risico op het ontstaan van een hypoglycemie.
  3. Tabletten bestaande uit alfa-glucosidase remmers. Zij vertragen de opname van glucose in de darm en zorgen zo voor een lager bloedglucose gehalte na een maaltijd. Deze tabletten worden vooral voorgeschreven in het geval dat er onvoldoende resultaat is na het toepassen van het voedingsadvies. Tijdens het gebruik van deze tabletten kan er bij sommigen een onschadelijke winderigheid optreden.
 
Er bestaan nog verschillende andere soorten tabletten naast deze drie voornaamste soorten. Afhankelijk van de specifieke symptomen en de oorzaak, kan er een andere soort worden voorgeschreven. Het nemen van deze tabletten wordt altijd begeleid door een zorgverlener.

Insuline-behandeling

Indien het niet mogelijk is om voor een behandeling met bloedglucose verlagende tabletten te kiezen of indien deze behandeling niet meer blijkt te werken, wordt er overgegaan op het toedienen van insuline. Vaak kan deze behandeling ook gebeuren in combinatie met het innemen van tabletten. Het gebruiken van insuline kan worden voorgeschreven bij mensen met zowel diabetes type 1 als type 2. De hoeveelheid insuline die elke dag toegediend wordt, verschilt van persoon tot persoon en soms zelfs van moment tot moment. Het wordt aan de hand van het bloedglucosegehalte vastgesteld. Om deze reden zijn er verschillende soorten artificiële insuline op de markt, zo aangepast dat ze sneller of trager werken dan de menselijke insuline :
  • Superkort werkende insuline (werkt 4 tot 5 uur na toediening): Aspart, Glulisine en Lispro; 
  • Kortwerkende insuline (werkt 6 tot 8 uur na toediening): Humuline, Insuman Rapid;
  • Middellangwerkende insuline (maximaal effect na 4 tot 8 uur): NPH-insuline;
 
Het toedienen van insuline gebeurt via een insulinepen of insulinepomp. Indien een insulinepen wordt gebruikt, zal de insuline via een zeer dunne naald onder de huid gespoten worden, zodat het daarna in het bloed en de rest van het lichaam kan verspreid worden. Een insulinepomp daarentegen, is een draagbaar apparaat dat continue insuline afgeeft, te controleren en manipuleren via een afstandsbediening. Indien deze opties nog geen verbetering bieden, bestaan er nog andere behandelingen, zoals een automatische insuline toediening op basis van continue glucose data.

Bloedglucose controleren

Het is wel duidelijk, dat tijdens al deze behandelingen het van groot belang is dat de bloedglucosewaarden telkens opnieuw gemeten worden. Bij het begin van een tablettherapie bijvoorbeeld, is het belangrijk na te gaan wat voor een invloed de inname van de tabletten heeft op de bloedglucosewaarden, zodat indien nodig het aantal tabletten verlaagd kan worden en hypo’s voorkomen worden. Ook bij het spuiten van insuline blijft deze controle van belang, vooral in het beslissen van hoeveel en welke soort insuline toe te dienen. Omdat deze controle zo vaak nodig is, zijn er bloedglucosemeters ontwikkeld. Deze meten het glucosegehalte in het capillaire bloed middels een vingerprik.
De keuze van medicatie, hulpmiddelen en therapie wordt altijd in overleg met de zorgprofessional gemaakt. Indien er wordt gestart met een behandeling of de huidige behandeling niet meer werkt of, zullen zij het juiste advies geven, gebaseerd op de huidige symptomen, omstandigheden en situatie.
 
 
Wil je meer advies en informatie over diabetes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of bekijk onze andere blogs.

References

 
 
 
 
Diabetes. Over diagnose, behandeling en veelvoorkomende complicaties, J.W.F. Elte
NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 | NHG. (z.d.). Geraadpleegd op 18 mei 2020, van https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-diabetes-mellitus...
Behandeling van diabetes mellitus. (z.d.). Geraadpleegd op 18 mei 2020, van https://endocrinologie.mumc.nl/behandeling-van-diabetes-mellitus
Diabetes genezen. (z.d.). Geraadpleegd op 18 mei 2020, van https://www.levenmetdiabetes.nl/wat-is-diabetes/genezen/