Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Accu-Chek Solo formulaire d'inscription

Accu-Chek Solo formulaire d'inscription

Félicitations, vous avez choisi la micropompe Accu-Chek Solo. Nous sommes ravis de pouvoir vous soutenir.

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous.

1. INFORMATIONS UTILISATEUR

2. INFORMATIONS HÔPITAL

3. INFORMATIONS PRODUIT

Les données à caractère personnel que vous avez saisies seront traitées électroniquement par Roche Diagnostics Belgium SA («Roche»), dont le siège social est situé à Berkenlaan 8A, 1831 Diegem. Roche est le responsable du traitement tel que défini à l'article 4 du Règlement Général sur la Protection des Données (2016/679/UE) (le « RGPD »). Le traitement de vos données à caractère personnel est nécessaire afin de pouvoir vous fournir à votre domicile le matériel supplémentaire que vous avez commandé. Si vous indiquez que vous souhaitez recevoir des informations sur les produits et services offerts par Roche et ses partenaires, et si vous nous y donnez votre consentement, Roche traitera vos données à caractère personnel afin de vous envoyer des informations sur les produits et services offerts par Roche ou ses partenaires (article 6 RGPD). Si vous indiquez que vous souhaitez recevoir des conseils et des astuces sur l'utilisation de la pompe à insuline Accu-Chek Solo et si vous nous y donnez votre consentement, Roche traitera vos données à caractère personnel afin de vous envoyer par e-mail ou vous communiquer par téléphone ces conseils et astuces. Roche traitera vos données personnelles conformément aux dispositions du RGPD pour la période pendant laquelle vous utilisez Accu-Chek Solo. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Vous pouvez consulter et faire mettre à jour vos données personnelles à tout moment en contactant le numéro 0800 93 626. Le délégué à la protection des données de Roche peut être contacté à l'adresse électronique suivante : [email protected]. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données (www.autoriteprotectiondonnees.be).  

Roche Diagnostics International AG, Basel Branch Diabetes Care en de lokale Roche-entiteit (Roche Diagnostics Belgium N.V.) zullen uw gegevens gebruiken om uw verzoeken te beantwoorden, producten en diensten te leveren en om uw unieke klant-ID aan te maken. Houd er rekening mee dat de informatie die u ons verstrekt informatie over uw gezondheidstoestand kan onthullen. Meer informatie (bijv. over het bewaren en delen van uw gegevens) en uw rechten als betrokkene vindt u in onze privacyverklaring. Houd er rekening mee dat u uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst kunt intrekken door contact op te nemen met [email protected] of [email protected]. Meer informatie over Roche Diabetes Care in België is beschikbaar op uw accu-chek-website https://www.accu-chek.be/nl

Door toestemming te geven, ontvangt u gepersonaliseerde e-mails van Roche Diagnostics International AG, Basel Branch Diabetes Care (Zwitserland) en Roche Diagnostics België over producten, enquêtes en diabetesbeheer of evenementen. U stemt uitdrukkelijk in met de verwerking van gegevens die eventueel gezondheidsgegevens bevatten met het oog op het automatisch aanpassen en verzenden van e-mails. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

De verwerkersverantwoordelijke is Roche Diagnostics International AG, Basel Branch Diabetes Care - 4052 Basel, Zwitserland, die optreedt als het moederbedrijf van filialen die betrokken zijn bij de divisie diabeteszorg. In het geval dat uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("EU") 2016/679 ("AVG") vallen, is de EU-vertegenwoordiger Roche Privacy GmbH, Emil-Barell-Str. 1, 79639 Grenzach-Wyhlen. Het lokale filiaal in uw land (Roche Diagnostics Belgium) kan worden beschouwd als een verwerkingsverantwoordelijke voor zover het deelneemt aan de hieronder beschreven activiteiten (meer informatie over het filiaal van Roche in uw land is beschikbaar op uw accu-chek website https://www.accu-chek.be/nl. We sturen u marketing e-mails op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze bewerking en we bewaren uw gegevens zolang we interacties met u onderhouden en niet meer dan drie jaar na het laatste contact. Door verder te gaan, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van gegevens die uw gezondheidsgegevens kunnen bevatten met het doel om e-mails automatisch op maat te maken en te verzenden. We kunnen uw gegevens delen met de gelieerde ondernemingen van Roche en met dienstverleners voor zover dit nodig is voor dit doel, wat een overdracht kan inhouden in een geografische regio die andere privacyverplichtingen oplegt dan uw land van herkomst. In dit geval garandeert onze overeenkomst dat binnen de Roche-groep de juiste maatregelen zijn getroffen voor interne gegevensoverdracht en we implementeren ook passende contractuele waarborgen en maatregelen met onze dienstverleners. Om uw rechten uit te oefenen (van toegang, rectificatie, beperking, bezwaar, wissing of overdraagbaarheid), kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of [email protected]. U heeft ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit van uw land van verblijf.