Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Gebruiksaanwijzing voor de Accu-Chek View App

Inhoud

1 Installatie van de app

1.1 Accu-Chek View App uit de Online Store downloaden
1.2 Accu-Chek View App configureren
1.3 Veiligheid
1.4 App starten

2. Met de app werken

2.1 Navigatie en personalisatie
2.1.1 Koppeling van externe apparaten via directe koppeling
2.1.2 Koppeling van externe apparaten via Validic partnertoepassing
2.2 Werken met berichten
2.3 Aantal stappen weergeven
2.4 Medicatieplan bewerken
2.5 Bloedglucosewaarden registreren
2.6 Bloeddruk registreren
2.7 Gewicht registreren
2.8 Buikomtrek registreren
2.9 Gegevens registreren

3 Gebruik van de Apple Watch

3.1 De Apple Watch instellen
3.2 Gebruik van de Apple Watch
3.2.1 Registratie van de afgelegde stappen
3.2.2 Weergave van medische parameters
3.2.3 Weergave van berichten

4 Support

5. Bijlage

Met de Accu-Chek View applicatie kunt u medische gegevens en medicatieplannen registreren, die u via het Accu-Chek View Online Portal ter beschikking kan stellen aan uw gezondheidscoach, arts of andere medische zorgverlener. De app connecteert daarbij met externe apparaten die uw medische gegevens registreren zoals een stappenteller, activiteitentracker, bloeddrukmeter, bloedglucosemeters en/of andere externe apparaten. Zo krijgen zowel uzelf als uw coach een duidelijk beeld van uw actuele gegevens om tot een gezondere levensstijl te komen.

1 Installatie van de app

1.1 Accu-Chek View App uit de Online Store downloaden

Download en installeer de Accu-Chek View app vanuit de iTunes Apple Store of de Google Play Store.

De app biedt de mogelijkheid tot een gratis demo modus waarin u de belangrijkste functionaliteiten van de app kunt testen, zonder in het eigenlijke begeleidingsprogramma ingeschreven te worden.

Gebruik van de demo modus
Via de demo modus kunt u de app gebruiken zoals in punt 1.4 beschreven. Daarbij moet u echter wel rekening houden met volgende beperkingen:

 • De app bewaart uw gegevens enkel lokaal op uw smartphone. Er wordt geen verbinding gemaakt met het Accu-Chek View Online Portal.
 • De koppeling met externe apparaten zoals een stappenteller of een bloedglucosemeter via Bluetooth® Low Energy wordt niet ondersteund. Het tabblad Apparaten (zie 2.1) wordt niet weergegeven.
 • Aangezien er geen contact met een coach is, kan de berichtenfunctie (zie 2.2) ook niet gebruikt worden.
 • Voor het opstellen van een medicatieplan (zie 2.4) is een verbinding met het Accu-Chek View Online Portal vereist.

 

1.2 Accu-Chek View App activeren en configureren

Om de coaching te activeren, moet u bij uw apotheek een activatiecode aanschaffen om u te kunnen registreren voor een gepersonaliseerde begeleiding door een professionele gezondheidscoach.
De initiële activatie en bepalingen van uw persoonlijke doelstellingen voor uw profiel worden in de eerste plaats samen met uw coach opgezet.

 

1.3 Veiligheid

Voor de app zijn twee wachtwoorden vereist:

 • Een Accu-Chek View app wachtwoord dat de op de smartphone gecodeerde en opgeslagen aanmeldingsgegevens en medische gegevens beveiligt. Wanneer u tijdens de aanmeldingsprocedure een app-wachtwoord (bestaande uit 4 cijfers) invoert, moet u dit wachtwoord invoeren telkens wanneer u de app opnieuw start. Zo wordt verzekert dat niemand ongeoorloofd toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens.
 • Een systeemwachtwoord dat de mobiele gebruiker toelaat om gegevens naar en van het Accu-Chek View Online Portal over te dragen. Dit wachtwoord wordt automatisch bij de eerste configuratie door uw coach verleend en in de mobiele app ingevoerd. Het kan niet door de gebruiker gewijzigd worden.

1.4 App starten

De Accu-Chek View app kan alleen in het kader van een gepersonaliseerd gezondheidsbeheer systeem gebruikt worden. U moet over een geldige activatiecode voor de aanmelding beschikken en door uw coach bij het programma aangemeld worden of de app in demomodus starten.

Voor deze app moet op uw smartphone het besturingsprogramma iOS 10, Android 4.4 of een latere versie geïnstalleerd zijn. Indien u andere apparaten voor de registratie van medische gegevens wil  koppelen, moet uw smartphone Bluetooth® 4.0 ondersteunen.

Ga als volgt te werk wanneer u de app voor het eerst start:

 1. Maak een foto van de QR Code die uw coach u bezorgt. Alternatief kan uw coach u ook een e-mail sturen met daarin de toegangsgegevens. Kopieer in dat geval de link die de app voor u zal activeren. Voer daarna uw geboortedatum in met het oog op authentificatie. Hierdoor worden uw aanmeldingsgegevens in de app overgenomen.
 2. Het systeem vraagt u de licentieovereenkomst te aanvaarden. Lees deze grondig door en tik op “Aanvaarden” om de app verder te kunnen instellen.
 3. Het systeem vraagt u om een app-wachtwoord aan te maken. Voer een app-wachtwoord in wanneer u uw gegevens extra wilt beschermen en herhaal dit voor bevestiging.

Wanneer u een app-wachtwoord invoert, moet u dit bij iedere start van de app herhalen. Hierdoor worden uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang beschermd, zelfs wanneer een onbevoegde gebruiker toegang heeft tot uw smartphone.

 1. Tik daarna op “Activiteitentracker verbinden” en selecteer of u een externe activiteitentracker wil koppelen, dan wel of u de activiteitengegevens uit uw HealthKit/GoogleFit wil overnemen. Wanneer u gegevens uit uw Apple HealthKit®/GoogleFit® wenst over te nemen, moet u de app in de volgende stap toegang verlenen tot de Apple HealthKit®/GoogleFit®. Tik nogmaals op Apple HealthKit®/GoogleFit® om eventueel nog een andere gegevensbron te selecteren en tik vervolgens op “Volgende”. Tik op “Later” wanneer u geen externe stappenteller wil koppelen.
 2. Tik vervolgens op “Bloedglucosemeter verbinden” en creëer in de volgende stap de verbinding met de Accu-Chek bloedglucosemeter. Tik daarna op “Volgende”. Selecteer “Later” om de bloedglucosegegevens handmatig te registreren.
 3. Zodra u zich bij de app hebt aangemeld, verschijnt het startscherm met de beschikbare medische gegevens. U kunt nu uw medische gegevens registreren.
 4. Tik op “App starten” om de app te gebruiken.

 

Wanneer u niet over de nodige gegevens beschikt om deze instellingen te kunnen voltooien of wanneer zich bij de aanmelding problemen voordoen, dient u zich tot uw gezondheidscoach of het Accu-Chek Service center (0800 93 626) te wenden.

Zodra u de app afsluit, wordt automatisch een blokkering gecreëerd die ervoor zorgt dat u bij een volgende start van de app uw wachtwoord terug moet invoeren; dit uiteraard op voorwaarde dat u vooraf zo’n wachtwoord hebt ingesteld.

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een permanente en foutloze beschikbaarheid van de software en/of van de hier beschreven functies. Roche Diabetes Care Deutschland GmbH wijst erop dat alleen de exploitant van de App Store en van het programma voor de beschikbaarheid ervan verantwoordelijk zijn. De exploitant kan het gebruik van de software op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving beperken, onderbreken of verhinderen resp. de software van uw smartphone wissen, of Roche Diabetes Care Deutschland GmbH verzoeken een van de vermelde acties uit te voeren.

Omhoog

2 Met de app werken

2.1 Navigatie en personalisatie

Op het startscherm verschijnen uw actuele activiteiten- en medische gegevens, uw eerstvolgende in te nemen geneesmiddelen alsook eventuele berichten van uw coach.
Om naar het detailscherm te gaan, tikt u op een tegel.
Alternatief kunt u ook via het menu de respectievelijke gegevens raadplegen. Via het menu krijgt u ook informatie over de aanbieder van het programma en juridische informatie.

Selecteer in het menu het item “Instellingen” om de app te personaliseren of andere apparaten te koppelen. De volgende instellingen kunt u via het menu uitvoeren:

Tabblad “Mijn gegevens”

 • Foto invoegen: als u in de hoofding van de app een foto wil weergeven, kunt u deze invoeren of wijzigen door respectievelijk het symbool “Foto toevoegen” of “Foto wissen” te selecteren. Zo kunt u een foto selecteren die al op uw smartphone staat.
 • Land, postcode, e-mailadres en gsm-nummer alsook staplengte instellen: voer de gewenste waarden in de respectieve velden in.
 • Eenheid voor bloedglucose bepalen: selecteer de eenheid waarin u uw bloedglucosewaarden wenst in te voeren en weer te geven (mg/dL of mmol/L).

Tabblad “Privacy”

 • Wachtwoord bepalen: tik op “Wachtwoord instellen” wanneer u de toegang tot de app d.m.v. een wachtwoord wilt beveiligen of wanneer u uw wachtwoord wilt wijzigen. Voer een wachtwoord in bestaande uit 4 cijfers. Dit wachtwoord moet u nu telkens invoeren wanneer u de app start.

 • Wachtwoord wissen: tik op “Wachtwoord wissen” om een ingevoerd wachtwoord te wissen. U kunt de app voortaan zonder invoer van een wachtwoord starten.

 • Data privacy rapport: tik op data privacy rapport om al uw persoonlijke gegevens te bekijken waar uw coach toegang tot heeft 

 • Het programma verlaten: tik op “Programma verlaten” of contacteer uw coach indien u niet langer wil deelnemen aan het programma en al uw gegevens wilt wissen. Uw account wordt gewist als u 30 dagen inactief bent geweest. Elke activiteit binnen deze tijdsperiode zorgt ervoor dat u in het systeem blijft. 

 • Gewiste gegevens kunnen niet hersteld worden. Als u opnieuw wil deelnemen aan het programma zal uw coach u opnieuw inschrijven. Toegang tot uw vroegere gegevens is echter niet mogelijk in dit geval. 

Tabblad “Herinneringen”

 • Innametijdstippen instellen: innametijdstippen van medicatie en herinneringen voor metingen hebben steeds betrekking op maaltijden. Bepaal wanneer u doorgaans uw maaltijden neemt, zodat de app u herinneringen kan sturen voor de inname van geneesmiddelen of voor de meting van uw bloedglucose.
 • Indien u geen herinneringen voor de inname van geneesmiddelen of voor de meting van uw bloedglucose wenst, schakelt u deze optie uit.

2.1.1 Koppeling van externe apparaten via directe koppeling

Selecteer in het hoofdmenu het item “Apparaten” om de overdracht van meetwaarden met externe apparaten via Bluetooth®  Low Energy tot stand te brengen.

Er verschijnt een overzicht waarin u de apparaatcategorieën te zien krijgt, bijvoorbeeld stappenteller of bloedglucosemeter en de eventueel reeds aangesloten apparaten.

Om een apparaat te bewerken of een nieuw apparaat te creëren, gaat u als volgt te werk:

Tik op de regel met het apparaattype dat u wilt bewerken.

 • Als er geen apparaten ingevoerd zijn, vraagt de app om met het desbetreffende apparaat verbinding te maken.
 • Wanneer u een ander apparaat uit dezelfde categorie selecteert, moet u het eerder verbonden apparaat verwijderen. Tik daartoe op “Apparaat vergeten”.
 • Om een apparaat te wissen, tikt u op het pictogram rechts en bevestigt u door “Apparaat vergeten” aan te tikken.

Als u een apparaat hebt verwijderd op het tabblad Apparaten in de app, gaat u naar de Bluetooth® instellingen van uw smartphone en verwijdert u de verbinding daar ook. Momenteel ondersteunt de Accu-Chek View app de koppeling van de volgende externe apparaten:

Stappenteller

 • Apparaten die uw meetwaarden naar Apple HealthKit®/GoogleFit® overdragen. Dat zijn onder andere de interne stappenteller.

Bloeddrukmeter

 • Beurer® BM57
 • Beurer® BM85

Bloedglucosemeters die aan de Continua-standaard beantwoorden, bv.

 • Accu-Chek Guide
 • Accu-Chek Aviva Connect
 • Accu-Chek Instant

Weegschaal

 • Beurer® BF700

Wanneer u voor de registratie van meetwaarden externe apparaten hebt aangesloten, kunnen deze meetwaarden niet langer handmatig geregistreerd worden. Wenst u deze gegevens toch handmatig te registreren, wis dan de respectievelijke apparaattoewijzing zoals hierboven beschreven.
 

2.1.2 Koppeling van externe apparaten via de Validic partnertoepassing

Wanneer u uw registratie-/meetapparaat niet terugvindt in de apparatenlijst voor directe koppeling, kunt u via de Validic partnertoepassing uw meetwaarden uit andere digitale  egezondzondheids toepassingen en/of apparaten overnemen. Om deze apparaten aan te sluiten, werkt Roche Diabetes Care Deutschland GmbH samen met Validic Inc., 701 West Main Street, Suite 620, Durham, NC 27701, USA. 

De Validic toepassing ondersteunt een ruime keuze aan externe apparaten en toepassingen voor koppeling met de Accu-Chek View app. U vindt de lijst van ondersteunde apparaten terug in het menu van de Accu-Chek View app onder Apparaten => “Andere apparaten gratis koppelen”. Bij gebruik van deze optie moet u er rekening mee houden dat de Validic toepassing enkel een gecodeerde verbinding tot stand brengt tussen de partnertoepassing van uw registratieapparaat en de Accu-Chek View app. Validic kan uw gegevens niet lezen of decoderen.

Importeer meetwaarden als volgt:

 1. Zorg ervoor dat uw registratieapparaat (bv. stappenteller of weegschaal) correct werkt en dat u de partnertoepassing (bv. Fitbit®) op uw smartphone geïnstalleerd hebt. Validic realiseert de gecodeerde verbinding met de fabrikant van uw persoonlijk apparaat, zonder dat daarbij persoonsgegevens van u weergegeven worden. Aangezien de meetwaarden via het webportaal van de fabrikant van uw extern apparaat geïmporteerd worden, hebt u voor de volgende stap een gebruikersnaam en wachtwoord voor dit webportaal (bv. Fitbit®) nodig.
 2. Selecteer “Apparaten” in het menu van de Accu-Chek View app en tik vervolgens op “Andere apparaten gratis koppelen”.
 3. Selecteer de Fabrikant van het apparaat in de lijst en tik op “Verbinden”. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om de meetwaarden te kunnen importeren.

Beëindig de import van meetwaarden als volgt:

 1. Selecteer Apparaten in het menu en tik vervolgens op “Andere apparaten gratis koppelen.
 2. Selecteer de Fabrikant van het apparaat in de lijst op de Validic-Marketplace en tik op “Verlaten”.

 

Zolang de app verbonden is, worden op regelmatige basis  meetwaarden geïmporteerd. Toch is er enige vertraging mogelijk tussen de import van de meetwaarden. De meetwaarden van de partnertoepassing (bv. Fitbit®) moeten nameijk eerst naar de Accu-Chek View app overgedragen worden. Bij storingen in de gegevensoverdracht bij Validic of de partnertoepassing kan de overdracht van gegevens tijdelijk vertraagd worden.

 

Belangrijk: Zodra het extern apparaat gekoppeld is zoals in hoofdstuk 2.1.2 beschreven, verzekert u zich ervan dat u niet-identieke meetwaarden met een externe app registreert. Bovendien mag u identieke meetwaarden niet met meerdere gekoppelde apps registreren, anders worden deze waarden meermaals geregistreerd, wat tot onverwachte resultaten of tot verkeerde interpretaties kan leiden.

 

2.2 Werken met berichten

Uw gezondheidscoach kan u via de Accu-Chek View app berichten sturen. Bij ontvangst van nieuwe berichten wordt dit aangegeven via een getal op het berichtenpictogram (enveloppe). Om de berichten van uw coach te lezen, gaat u als volgt te werk:

 1. Tik op het pictogram voor de berichten.
 2. Er verschijnt een lijst met berichten van uw arts.
 3. Tik op een berichtenregel om het respectieve bericht te lezen.
  Berichten kunnen ook links naar websites bevatten die nuttige tips voor u kunnen hebben. Tik op de link om de respectievelijke website te openen.
 4. Tik op het telefoonpictogram om naar de praktijk van uw gezondheidscoach te bellen.
  Deze functie is alleen beschikbaar wanneer uw coach zijn telefoonnummer heeft meegedeeld.
 5. Tik op het wis-pictogram om een bericht niet langer weer te geven.

  De berichtenfunctie is alleen bedoeld om u informatie van uw coach te bezorgen. U kunt zelf geen berichten naar uw coach sturen.

2.3 Aantal stappen weergeven

Op het hoofdscherm wordt het actuele, tot op die dag uitgevoerde aantal stappen weergegeven.

Tik op de tegel voor meer informatie:

 • Op het tabblad “Vandaag” krijgt u het aantal stappen te zien dat u hebt gedaan, samen met wat uitleg over de kleurcodes en informatie over het stappendoel dat u samen met uw gezondheidscoach overeengekomen bent.

Tik op het tabblad “Geschiedenis” om de evolutie van uw activiteit in de tijd te kunnen bekijken:

 • Er worden statistieken weergegeven zoals gemiddeld, maximaal en minimaal aantal stappen of het gemiddeld aantal keren dat u in een geselecteerde periode uw doel bereikt heeft.
 • Door de respectieve periode aan te tikken, kunt u de geselecteerde periode wijzigen (maandelijks, half jaarlijks en jaarlijks).
 • Door uw smartphone te draaien, krijgt u de grafiek in liggend formaat te zien.
 • Tik op een meetpunt om de meetwaarde weer te geven.
 • Tik op het tabblad “Gegevens” om de individuele meetwaarden weer te geven per dag.

In de instellingen kunt u bepalen of het aantal stappen via een externe stappenteller of via de in de smartphone geïntegreerde bewegingssensor gemeten wordt.

2.4 Medicatieplan bewerken

Op het hoofdscherm krijgt u een lijst te zien van de geneesmiddelen die u vandaag nog moet innemen.

Om een nieuwe geneesmiddel toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

 1. Tik op de tegel van het medicatieplan.
 2. Tik op de knop “Geneesmiddel toevoegen”.
 3. Tik op het barcodesymbool om de barcode van het geneesmiddel te scannen.
 4. Richt de camera op de barcode.
 5. Zodra het systeem de barcode herkend heeft aan de hand van het CNK (Nationaal Codenummer) en u met het internet verbonden bent, haalt het systeem de naam van het geneesmiddel uit de APB databank.
 6. Voer de dosis en de innametijdstippen in.
 7. Sla de wijzigingen op door “Opslaan” te selecteren.

Tik op de tegel om het medicatieplan te bewerken. Op het tabblad “Medicatie Plan” vindt u een lijst met de ingevoerde geneesmiddelen. Om het medicatieplan te bewerken, gaat u als volgt te werk:

 1. Tik op de regel met het geneesmiddel dat u wilt bewerken.
 2. Wijzig de dosis of de innametijdstippen.
 3. Sla de wijzigingen op door “Opslaan” te selecteren.
 4. Om een geneesmiddel uit het medicatieplan te wissen, selecteert u “Medicatie verwijderen”.


Tik op het tabblad “Geschiedenis” om een overzicht te verkrijgen over de tijdsstippen van inname van u uw geneesmiddelen. Om de innamestatus eventueel te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

 1. Tik op de record die u wilt wijzigen.
 2. Wijzig de innamestatus in het dialoogvenster dat verschijnt.

Via een bericht kan de app u eraan herinneren dat u het geneesmiddel moet innemen. Je kan de inname direct in het berichtenvenster bevestigen. Je kan er ook een nieuwe herinnering vastleggen of aangeven dat je het geneesmiddel niet hebt ingenomen.

In de “Algemene Instellingen” van de app kan je bepalen of je al dan niet een herinnering wilt ontvangen voor de inname van de medicatie. Verder kan je in de Instellingen ook de referentietijdstippen voor de innameherinnering vastleggen.

 

2.5 Bloedglucosewaarden registreren

Op het hoofdscherm wordt de laatst overgedragen gemeten bloedglucosewaarden weergegeven. Om bloedglucosewaarden van een aangesloten meetapparaat over te dragen, initieert u de overdracht op de bloedglucosemeter zoals in de gebruiksaanwijzing van de bloedglucosemeter beschreven wordt.

Alternatief kunt u de bloedglucosewaarde ook handmatig invoeren. Ga daartoe als volgt te werk:

Tik op de tegel “Bloedglucose”.

 1. Voer de gemeten bloedglucosewaarde in.
 2. Overschrijf het eventueel door het systeem voorgestelde tijdstip van de meting.
 3. Selecteer de verwijzing naar de maaltijdstijdstip.
 4. Sla uw invoer op door “Opslaan” te selecteren.

De app geeft nu aan binnen welk bereik uw meetwaarden zich bevinden.
Tik op het tabblad “Geschiedenis” om de evolutie van uw bloedglucosewaarden historisch te bekijken:

 1. Er worden statistiekwaarden weergegeven zoals gemiddelde, maximale en minimale bloedglucosewaarden, alsook de tendens binnen de geselecteerde tijdspanne.
 2. Door in het diagram te vegen, kunt u de geselecteerde tijdspanne wijzigen.
 3. Door uw smartphone te draaien, krijgt u de grafiek in liggend formaat te zien.
 4. Tik op een meetpunt om de exacte meetwaarde weer te geven.
 5. Tik op het tabblad “Gegevens” om de individuele meetwaarden weer te geven.

2.6 Bloeddruk registreren

Op het hoofdscherm wordt de laatst geregistreerde bloeddruk weergegeven. Om een bloeddrukwaarde te registreren, gaat u als volgt te werk:

 1. Tik op de tegel “Bloeddruk”.
 2. Voer de gemeten systolische en diastolische bloeddrukwaarde in.
 3. Overschrijf het eventueel door het systeem voorgestelde tijdstip van de meting.
 4. Sla uw invoer op door “Opslaan” te selecteren.

De app geeft nu aan binnen welk bereik uw meetwaarden zich bevinden.
Tik op het tabblad “Geschiedenis” om de evolutie van uw bloeddrukwaarden historisch te bekijken:

 1. Er worden statistiekwaarden weergegeven zoals gemiddelde, maximale en minimale bloeddrukwaarden, alsook de tendens binnen de geselecteerde tijdspanne.
 2. Door in het diagram te vegen, kunt u de geselecteerde tijdspanne wijzigen.
 3. Door uw smartphone te draaien, krijgt u de grafiek in liggend formaat te zien.
 4. Tik op een meetpunt om de exacte meetwaarde weer te geven.
 5. Tik op het tabblad “Gegevens” om de individuele meetwaarden weer te geven.

2.7 Gewicht registreren

Op het hoofdscherm wordt het laatst geregistreerde gewicht weergegeven. Om uw laatst gemeten gewicht te registreren, gaat u als volgt te werk:

 1. Tik op de tegel “Gewicht”.
 2. Stel het gemeten gewicht in door over de schaalverdeling van de weegschaal te vegen.
 3. Sla uw invoer op door “Opslaan” te selecteren.

De app berekent nu uw Body Mass Index (BMI) en uw streefgewicht dat u met uw coach hebt afgesproken.
Tik op het tabblad “Geschiedenis” om de evolutie van uw gewicht historisch te bekijken:

 1. Er worden statistiekwaarden weergegeven zoals gemiddeld, maximaal en minimaal gewicht, alsook de tendens binnen de geselecteerde tijdspanne.
 2. Door in het diagram te vegen, kunt u de geselecteerde tijdspanne wijzigen.
 3. Door uw smartphone te draaien, krijgt u de grafiek in liggend formaat te zien.
 4. Tik op een meetpunt om de exacte meetwaarde weer te geven.
 5. Tik op het tabblad “Gegevens” om de individuele meetwaarden weer te geven.

Wanneer u naar uw streefgewicht evolueert, wordt uw actueel gewicht op het hoofdscherm in het groen weergegeven. Zodra u uw streefgewicht hebt bereikt, verschijnt er een smiley.

 

2.8 Buikomtrek registreren

Op het hoofdscherm wordt de laatst geregistreerde buikomtrek weergegeven. Om de buikomtrek te registreren, gaat u als volgt te werk:

 1. Tik op de tegel “Buikomtrek”.
 2. Stel de gemeten buikomtrek in door over de schaalverdeling met de maten te vegen.
 3. Sla uw invoer op door “Opslaan” te selecteren.

De app geeft nu uw gemeten buikomtrekwaarde weer.
Tik op het tabblad “Geschiedenis” om de evolutie van uw buikomtrek historisch te bekijken:

 1. Er worden statistiekwaarden weergegeven zoals gemiddelde, maximale en minimale buikomtrek, alsook de tendens binnen de geselecteerde tijdspanne.
 2. Door in het diagram te vegen, kunt u de geselecteerde tijdspanne wijzigen.
 3. Door uw smartphone te draaien, krijgt u de grafiek in liggend formaat te zien.
 4. Tik op een meetpunt om de exacte meetwaarde weer te geven.
 5. Tik op het tabblad “Gegevens” om de individuele meetwaarden weer te geven.

Wanneer uw buikomtrek vermindert, wordt uw actuele buikomtrek op het hoofdscherm in het groen weergegeven. Zodra u uw streefgewicht hebt bereikt, verschijnt er een smiley.

2.9 Gegevens weergeven

In deze rubriek krijgt u heel wat informatie over het onderwerp diabetes en over de mobiele Accu-Chek View app alsook alle juridische informatie. Verder kunt u via deze rubriek met Roche contact opnemen per e-mail of telefoon om hulp te krijgen bij het gebruik van de mobiele app:

 1. Selecteer het hoofdmenu
 2. Tik in het menu op de regel “Informatie”.
 3. Selecteer in het submenu het desbetreffende punt waarover u informatie wenst.

Omhoog

3. Gebruik van de Apple Watch

Je kan deze app ook in combinatie met je Apple Watch gebruiken om:

 • het aantal afgelegde stappen te registreren;
 • herinneringen met betrekking tot de inname van een geneesmiddel te ontvangen;
 • herinneringen met betrekking tot de meting van je bloedglucose te ontvangen;
 • door de mobiele app geregistreerde medische gegevens te bekijken.

3.1 De Apple Watch instellen

Om de mobiele app op de Apple Watch te gebruiken, gaat u als volgt te werk:

 • Verzeker u ervan dat de Apple Watch met je iPhone gekoppeld is.
 • Selecteer in de Apple Watch-app “Mijn uurwerk”.
 • Tik op de regel waar het pictogram van de Accu-Chek View app is weergegeven.
 • Activeer de functie “App op Apple Watch weergeven”.

3.2 Gebruik van de Apple Watch

3.2.1 Registratie van de afgelegde stappen

Om de Apple Watch voor de registratie van de door u afgelegde stappen te gebruiken, dient je Apple Watch met de mobiele app als stappenteller verbonden te zijn, zoals in het hoofdstuk “Apparaten voor de registratie van medische gegevens verbinden” beschreven wordt.

3.2.2 Weergave van medische parameters

Om medische parameters op de Apple Watch weer te geven, start u de app op de Apple Watch.
Door zijdelings te vegen kunt u de verschillende medische parameters bekijken.

Wanneer u in de app nieuwe medische parameters hebt ingevoerd, worden deze pas met de Apple Watch gesynchroniseerd nadat u van de gegevensinvoer naar het hoofdscherm bent teruggekeerd. De synchronisatie kan enkele seconden in beslag nemen.

3.2.3 Weergave van berichten

Hebt u de Apple Watch voor de weergave van berichten geconfigureerd, dan worden ook de herinneringen voor de inname van geneesmiddelen of voor de meting van je bloedglucose vanuit de mobiele app op je Apple Watch weergegeven.

Omhoog

4. Ondersteuning

Om bij technische problemen hulp te krijgen, selecteert u in het menu de optie “Informatie” en vervolgens “Feedback via e-mail”. Alternatief kunt u zich ook tot de Accu-Chek klantenservice wenden op het telefoonnummer 0800 93 626 (maandag tot vrijdag, van 08.30 tot 17.00 uur).

Meer informatie over de werking van uw smartphone vindt u in de documentatie van de fabrikant van uw apparaat.

Omhoog

5. Bijlage

Lijst van geteste en ondersteunde smartphones:

 • iPhone SE
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 7
 • Samsung Galaxy S5 (Model SM-G900W8, Android 6.0.1)
 • Samsung Galaxy S7 (Model SM-G930W8, Android 7.0)
 • Blackberry Priv (STV100-3, Android 6.0.1)
 • Huawei Ascend Y550  (Model Y550-L01, Android 4.4.4)

ACCU-CHEK en ACCU-CHEK VIEW zijn merken van Roche.

Het Bluetooth®woordmerk en logo zijn gedeponeerde handelsmerken in de handen van Bluetooth SIG, Inc en ieder gebruik van zulke merken door Roche is onder licentie.
Alle andere productnamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Datum waarop de gebruiksaanwijzing voor het laatst werd herzien: 22.03.2018

Producent:

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim


Omhoog

© 2017 Roche Diabetes Care. Alle rechten voorbehouden.